Research staff:

 

 1. Anatol Cherepashchuk - the head of the department.
 2. Marat Abubekerov
 3. Eleonora Antokhina
 4. Igor Antokhin
 5. Nikolay Bochkarev
 6. A.Bogomazov
 7. Konstantin Bychkov
 8. Nikolay Gostev
 9. Vasily Gvaramadze
 10. Natalia Katysheva
 11. Maria Katsova
 12. Tatjana Khruzina
 13. Ilya Livshits
 14. Victor Oknyanskij
 15. Elena Seifina
 16. Sergey Shugarov
 17. Andrey Timokhin
 18. Eugene Trunkovsky

  Back to home page