Research staff:

 

 1. Anatol Cherepashchuk - the head of the department.
 2. Marat Abubekerov
 3. Eleonora Antokhina
 4. Igor Antokhin
 5. Nikolay Bochkarev
 6. A.Bogomazov
 7. Konstantin Bychkov
 8. Nikolay Gostev
 9. Natalia Katysheva
 10. Maria Katsova
 11. Tatjana Khruzina
 12. Ilya Livshits
 13. Victor Oknyanskij
 14. Elena Seifina
 15. Sergey Shugarov

  Back to home page